Hướnng dẫn cách để thay đổi nội dung Footer trang web

Hướnng dẫn cách để thay đổi nội dung Footer trang web

Cảm ơn bạn đã sủ dụng dịch vụ làm website dễ sủ dụng của Elamweb.com, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thay đổi nội dung footer ( chân trang)

Footer – Là phần chân trang – Nơi hiển thị các thông tin như : Thông tin công ty, các nội quy – chính sách, Fanpage Facebook, bản đồ google map….

 

Đối với các website thiết kế tại dịch vụ làm web giá rẻ của Elamweb – Có các loại Footer phổ biến như sau:

Hướnng dẫn cách để thay đổi nội dung Footer trang web

Footer chỉ có 2 phần: Là Footer 1 và Absolute Footer.

Hướnng dẫn cách để thay đổi nội dung Footer trang web

Footer có 3 phần: Footer 1 , Footer 2, và Absoluted Footer.

Ở hình 1, ta thấy Footer 1 có 3 cột. Ở hình 2, Footer 1 có 4 cột , và Footer 2 có 3 cột.

1.Để thay đổi số cột hiển thị của Footer – ta làm như sau

Hướnng dẫn cách để thay đổi nội dung Footer trang webSau khi đăng nhập vào Admin . Ta vào Flatsome -> Themes Options – > Footer.

Tại đây, Có các phần cơ bản như sau:

Enable Footer 1: Tick vào nút này nếu bạn muốn hiển thị phần Footer 1 (Tương tự với phần Footer 2).

Columns: Số cột muốn hiển thị . Ở đây có các cột mặc định là 1, 2, 3,4,6 .

Text color: Có 2 lựa chọn: Chữ trắng trên nền tối, hoặc chữ tối trên nền trắng.

Background Color: Chọn màu sắc của Footer.

2.Để thay đổi nội dung của absolute Footer:

Cũng tại phần Footer, ta kéo xuống mục kề cuối, sẽ có phần abolute Footer:

Tại đây, bạn có thể thay đổi nội dung text theo yêu cầu:

3. Để thay đổi nội dung của các cột trong Footer 1 và Footer 2:

LINK TRỌN BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB TỪ A-Z CỦA ELAMWEB

00 – Những điều cần làm sau khi thiết kế website của elamweb ?

01 – Cách để thay đổi danh mục trên trang chủ ?

03 – Cách để thay đổi banner và hình ảnh,text trên trang chủ ?

04 – Cách để thay đổi tiêu đề trang ?

05 – Cách để thay đổi logo trang web ?

06 – Cách để thêm sản phẩm của danh mục lên trang chủ ?

07 – Cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên URL trang web?

08 – Cách chèn google Analytics vào website ?

09 – Cách sủ dụng Duplicator để backup và chuyển host nhanh gọn ?

10 – Cách bật index goolge cho website ?

11 – Cách thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết ?

12 – Cách lấy thông tin SMTP của Gmail để thiết lập gửi mail ?

13 – Cách xác định chính xác kích thước của hình ảnh trên website ?

14 – Google pagespeed insight là gì? Cách tối ưu điểm Google pagespeed insight 2022

15 – Cách xoá cache hình ảnh và mô tả khi share link trên zalo ?

16 – Cách khôi phục lại các nội dung trên trang khi lỡ xoá nhầm ?

17 – Cách chèn icon, Số điện thoại, Facebook, Zalo vào website ?

18 – Cách thay đổi Email quản trị trong website ?

19 – Cách chèn Fanpage vào website ?

Bài viết liên quan